Enkele opdrachten

• ISO traject binnen MKB (certificering, implementatie, onderhoud systeem)
• Taxi Keurmerk binnen MKB (certificering, implementatie, onderhoud systeem)
• VCA/VCU traject binnen MKB (certificering, implementatie, onderhoud systeem)
• herschrijven kwaliteitshandboek van oude naar nieuwe ISO-norm
• afnemen interne audits
• houden klanttevredenheidsonderzoek op basis van interviews
• vervanging hoofd KAM

• herstructureren P&O afdeling
• werving en selectie
• traject Wet Poortwachter
• opzetten en implementeren verzuimbeleid
• schrijven sociaal jaarverslag
• vervanging hoofd P&O

• analyse afdeling debiteuren, opsporen en implementeren verbetertrajecten
• analyse afdeling verkoop, opsporen en implementeren verbetertrajecten
• analyse afdeling P&O opsporen en implementeren verbetertrajecten

• diverse coachingstrajecten (hoofd verkoop, hoofd P&O, medewerkster afdeling P&O, directeur)
• training en implementatie Outlook
• training kwaliteitsbewustzijn

• initiëren, organiseren en follow-up diverse bijeenkomsten (symposia, goede doelen actie, workshops verzuimbegeleiding voor leidinggevenden)
• maken van diverse bedrijfspresentaties
• schrijven bulletins